Turbo Tero

Turbo Tero

The power for everyday rides.

7 products

Save $1,001.00
2022 Specialized Turbo Tero 3.0
Specialized
2022 Specialized Turbo Tero 3.0 Sale price$4,499.00 Regular price$5,500.00
Save $1,001.00
2022 Specialized Turbo Tero 3.0 Step-Through
Specialized
2022 Specialized Turbo Tero 3.0 Step-Through Sale price$4,499.00 Regular price$5,500.00
2022 Specialized Turbo Tero 4.0
2023 Turbo Tero X 4.0
Sold out
2022 Specialized Turbo Tero 5.0
2023 Turbo Tero X 5.0
2023 Turbo Tero X 6.0